Yayınlar

Kitaplar

 1. (1988): Stilistische Merkmale deutscher literarischer Texte und ihre Rezeption. Eine empirische Untersuchung. (Alman Edebi Metinlerinde Üslup Özellikleri ve Bunların Alımlanışı. Doktora Tezi) Dissertation. Anvers. 315 S.
 2. (1999): (Yay. Haz.) Radyo ve Televizyonda Türk Dilinin Kullanımı / Tebliğler. (Geçici Danışma Kurulu Toplantısı, 24-25 Kasım 1998, Ankara). TRT Yayınları, Ankara, 368 S.
 3. (2001): (Yay. Haz.) Yapımcının El Kitabı, TRT Yayınları, Ankara, 113 S.
 4. (2015): (Yay. Haz.) Terminoloji Çalışması. En İyi Uygulamalar 2.0. Grafiker Yay. Ankara: 2015.

Makaleler

 1. (1992): Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi. Çeviribilim ve Uygulamaları. Ankara, 63-67.
 2. (1994): Son Altmış Yılda Türkçenin Gelişimi. Dil Dergisi 17, 7-14.
 3. (1995): Yazım Kılavuzlarımız. Dil Dergisi 34, 5-8.
 4. (1995): Post-Modern Yeni Hayat. Littera 6, 59-61.
 5. (1997): Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi. Dil Dergisi 58, 71-74.
 6. (1998): İki Kültür Arasında Bir Köprü: Germanistik ya da Türkiye’de Germanistik var mı? Evrenselliğe Yolculuk. Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramacı’ya Armağanı. Ankara, 47-49.
 7. (1998): Gelin Şiddeti Konuşalım! Cumhuriyet Kitap, 442, 14-15.
 8. (1998): Elias Canetti’den Bir Başyapıt: Kitle ve İktidar. Cumhuriyet Kitap 452, 1-5.
 9. (1998): Bir Yanıt: Çevirmen ve İktidar. Cumhuriyet, 02.11.1998 s. 13.
 10. (2001): Kültürel Farklardan Kaynaklanan Çeviri Sorunları ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt:18, Sayı:2, s. 29-35.
 11. (2007) Türkçe Sözlükte Dış ve İç Yapı. International Journal of Central Asian Studies. 11-1, 99-120.

Bildiriler

 1. (1986): Der phonologische Bau des türkischen Morphems. In: Descriptio Linguistica. Proceedings of the First Conference on Descriptive and Structural Linguistics, Antwerp 9 10 September, 1985. Eds. Hermann Bluhme/Göran Hammarström (Tübingen: Gunter Narr), 194 215.
 2. (1987): Phonometrie und Textrezeption. Beiträge zur quantitativen Linguistik. Gedächtniskolloquium für Eberhard Zwirner, Antwerpen 9. 12. April 1986. Ed. Hermann Bluhme (Tübingen: Gunter Narr), 171-179.
 3. (1998): Dil ve Şiddet. VII. Germanistenkongress, Mersin 27/28.10.1997, 6 S.
 4. (1999): Dilde Şiddet ve Yansızlık. Radyo ve Televizyonda Türk Dilinin Kullanımı / Tebliğler. (Geçici Danışma Kurulu Toplantısı, 24-25 Kasım 1998, Ankara). TRT Yayınları, Ankara, 109-113.
 5. (1999): Internet ve Dil. inet-tr ’99 (19-21 Kasım 1999, Ankara)
 6. (2000): Internet ve Türkçe’nin Kulanımı. Akademik Bilişim 2000 (08 10. Ocak 2000, Isparta)
 7. (2001): Internette Kullanılan Takma Adlar, Internet ve Sosyal Bilimler (18 Nisan 2001)
 8. (2001): Kültürel Farklardan Kaynaklanan Çeviri Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ege Üniversitesi, (2-4 Mayıs 2001, İzmir)

Çeviriler

 1. Dalós, György (1984): Bindokuzyüzseksenbeş. (Neunzehnhundertfünfundachtzig) İstanbul: Alan. 133 S.
 2. Raddatz, Fritz J. (1984): Lukács. İstanbul: Alan. 104 S.
 3. Seghers, Anna (1985): Ödül. 1932 Yazsonu. Bir Alman Köyününün Romanı. (Der Kopflohn) İstanbul: Alan. 174 S.
 4. Christian Morgenstern (1992) Friedrich Kayßer’e. In: Mektup Seçkisi. (Brief-Anthologie) Ed. Gürsel Aytaç Ankara: Gündoğan, 26-28.
 5. Reemtsma, Jan Philipp (1999): Vahşeti Kavramak. (des Schreckens innewerden) Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 176 S.
 6. Elias, Norbet (2000): Uygarlık Süreci (Über den Prozess der Zivilisation) İstanbul: İletişim 346 S.

Ödül

 1. Milliyet Gazetesi Sosyal Bilimler Dalında 3. Ödülü, 1987

(06 Ağustos 2007) (Güncelleştirilecek)