AMT 324 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi

Başarının Ölçülmesi

Bu derste 1 ara sınavı ve 2. ara sınavı yerine geçecek ödev ile final sınavından alınan notların ortalaması başarı notunu oluşturacaktır.

Derse devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler ara ya da genel sınava katılamaz.

Ödev

Derslerde yapılan çeviriler dönem sonunda bir dosya şeklinde elektronik ortamda teslim edilecektir.

Son teslim tarihi: 18 Mayıs 2017 günü, saat 24.00.

 

Ödevler

Ödev 1 24. ve 25. sayfalar

Ödev 2 ve Ödev 3 sayfa 8 ve 9-10. sayfalar çevrilecek

Ödev 4 13. ve 14. sayfalar çevrilecek

Ödev 5

Ödev6 : Sadece 2. ve 3. sayfalar çevrilecek.

Ödev 7: Norbert Elias. Was ist Soziologie