MTB 302 Yazılı Çevirmenlik Meslek Bilgisi

MTB 302 Yazılı Çevirmenlik Meslek Bilgisi

Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Ender Ateşman
Kodu ve Şubesi MTB 302.05
Kredisi (T P K) 2 0 2
AKTS Kredisi 4
Statüsü Zorunlu
Dönemi 2015-2016 Bahar Dönemi
Günü ve Saati Pazartesi 13:00-14:45
Yeri B12-Z04

Önkoşullar

Öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada çeviri piyasasını ve çevirmen meslek kuruluşlarının çalışmalarını yakından izlemesi beklenir.

Dersin Tanımı

Bu derste öğrenciler çevirmenlik mesleğinin değişik uygulama biçimleri hakkında bilgi edinecek ve mezuniyetten sonra seçecekleri kariyerleriyle ilgili kararlar verebilmek için gerekli donanımı kazanacaktır.

Dersin Hedefi

Dersin sonunda öğrenciler,

  1. Çevirmenlik mesleğinin tarihsel gelişimini bilir, günümüzdeki gelişmeleri izler ve geleceğe yönelik eğilimlerin farkındadır.
  2. Türkiye’de ve dünyada çeviri piyasası konusunda bilgilidir.
  3. Türkiye’de çeviri piyasasını düzenleyen yasa ve yönetmelikler konusunda bilgi sahibidir.
  4. Çeviri alma, teklif, sözleşme hazırlama, ödeme şekilleri konusunda bilgi sahibidir.
  5. Serbest çevirmen olarak çalışmak istediğinde yasal sorumluluklarının ve haklarının bilincindedir.
  6. Çevirmenlik mesleğini yerine getirirken telif haklarıyla ilgili olarak karşılaşılabileceği sorunların farkındadır ve telif haklarının Türkiye’de ve diğer ülkelerde nasıl düzenlendiğini bilir.
  7. Çevirmenlik meslek etiğine ve davranış standartlarına sahiptir.
  8. Meslek dayanışması konusunda duyarlıdır, ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarını tanır ve bunların amaçlarını bilir. Avrupa Birliği’ndeki çeviriyle ilgili düzenlemeler ve kurumlar hakkında bilgilidir.

Dersin Yapısı

Ders 13.15-14.45 saatleri arasında blok olarak yapılır. Derste her hafta sunum yapılarak konular örnekler ve değişik senaryolar eşliğinde tartışılır. Profesyonel çevirmenler davet edilerek öğrencilerin çevirmenlik mesleğinin sorunlarını ve olanaklarını tartışması sağlanır.

Dersin İçeriği

Konu 1 Dersin amacı ve hedefleri.

Çevirmenlik mesleğinin değişik uygulanma biçimleri: serbest çevirmenlik, kurum ya da kuruluş çevirmenliği, basın kuruluşlarında çevirmenlik vb.

Konu 2 Çevirmenlik tarihi

Türkiye’de ve dünyada çeviri piyasası

Konu 3 Türkiye’de Yasal düzenlemeler

Çevirmen Meslek Standartı

Çevirmenlik Bildirgesi

Konu 4 Serbest çevirmenlik mesleği

TS ISO 17100 Çeviri Hizmetlerinin Gereklilikleri

Teklif, sözleşme, fatura hazırlama, ödeme şekilleri

Şahıs şirketleri – Limited şirketler

Konu 5 Kitap çevirmenliği ve yayıncılık
Konu 6 Telif hakları ve çeviri
Konu 7 Çevirmenlik meslek etiği
Konu 8 Ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları – AB ve çeviri

 

Bilinmesi Gereken Yasal Mevzuat

1512 Sayılı Noterlik Kanunu (Çeviriyle ilgili maddeler: 60, 103, 104, Ücret Tarifesi: Madde 112, Sayfa Hesabı: Madde 113)

Noterlik Kanunu Yönetmeliği (Çeviriyle ilgili madde 96, diğer maddeler: 23, 56)

492 Sayılı Harçlar Kanunu (Sayfa hesabı: Madde 135): doc olarak indir, pdf olarak indir

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Maddeler: 137, 202,  324 (5)): doc olarak indir, pdf olarak indir

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Maddeler: 223, 263): doc olarak indirpdf olarak indir

Noterlik Ücret Tarifesi (Çevirme Ücreti: Madde 4)

Türkiye Noterler Birliği: 7 Sayılı Genelge (Tercüme ücretlerinin %50’sinin tercümana ödenmesi hakkında)

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: doc olarak indir, pdf olarak indir

 

Zorunlu Okuma Malzemeleri

TS ISO 17100 Çeviri Hizmetleri – Çeviri Hizmetleri İçin Gereklilikler

MYK Seviye 6 Çevirmen Meslek Standardı

FIT Çevirmenlik Bildirgesi: PDF olarak indir.

 

Ek Okuma Malzemeleri

McKay, C. (2006). How to Succeed as a Freelance Translator. Two Rat Press.

Robinson, D. (2007). Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of Translation. Second Edition. London, Newyork: Routledge.

Samuelsson-Brown, G. (2004). A Practical Guide for Translators (Fifth Edition). Bristol,Buffalo, Tornto: Multilingual Matters.

 

Başarının Değerlendirilmesi

Bir ara sınav ve bir genel sınav. Başarı notuna ara sınavlar % 50, genel sınav % 50 oranında etki eder. Ara sınav yerine dönem ödevi verilebilir.