AMT 324 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi

Başarının Ölçülmesi

Bu derste 1 ara sınavı ve 2. ara sınavı yerine geçecek ödev ile final sınavından alınan notların ortalaması başarı notunu oluşturacaktır.

Derse devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler ara ya da genel sınava katılamaz.

Ödev

Derslerde yapılan çeviriler dönem sonunda bir dosya şeklinde -tercihen elektronik ortamda- teslim edilecektir.

Son teslim tarihi: 22 Mayıs 2016 günü, saat 24.00.

 

Çeviri Metinleri

ÖDEV 1

DUAL_IR_6S_INTERNETRADIO_MIT_DAB:   Bu metinde 5-7 sayfalar çevrilecek.

ÖDEV 2

Makale1

Makale2 Bu metnin tamamı çevrilecek. Çeviri ödevi almamış öğrencilerin Makale1’den herhangi bir sütunu seçerek çevirmeleri gerekir. Bu çeviri de ödev olarak değerlendirilecektir.

ÖDEV 3

EP2718519 WINDENERGIEANLAGEN-TURM: Sayfa 2 ve 3 çevrilecek

ÖDEV 4

Reifenwuchtmaschine Sadece 10. ve 11. sayfalar.

 

ÖDEV 5

Spureinstellung

 

Kaynaklar

Teknik Metin Yazarlığı ve Çeviri