Hoş Geldiniz!

Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum.

Üniversitemizin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldığım (1980-1984) eğitimden sonra doktora eğitimimi Almanca dilbilimi alanında Belçika’nın Anvers kentindeki Universitaire Installing Antwerpen üniversitesinde tamamladım.

1990 yılından 2007 yılına dek Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yaptım ve Alman Dilbilimi, Alman Dili Tarihi, Alman Kültür Tarihi, Sesbilim, Biçembilim ve Çeviri (T-A, A-T) gibi değişik dersler verdim.

2007 yılında aynı fakültenin Mütercim-Tercümanlık Bölümüne (MTB) bağlı olarak Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalının (AMT) kuruluşuna katkıda bulundum. 2007 yılından beri öğretim üyeliği görevimi bu bölümde sürdürüyor ve AMT Anabilim Dalı Başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Almanya’da yaptığım sözlü ve yazılı çevirmenlik işlerini saymazsam, Hacettepe’de çalışmaya başladığım 1990 yılından itibaren çevirmenlik yapıyorum. Kitap çevirmenliği yaptım, çeviri bürolarında çalıştım. Özellikle 1999 yılından sonra yoğun bir şekilde bilgisayar destekli çeviri (BDÇ) araçlarıyla teknik çeviri yapıyorum.

Kişisel olarak, biraz da yarıda bıraktığım mühendislik eğitimlerinin etkisiyle teknik çeviriyle ve çeviriye/çevirmene verilen teknik desteklerle ilgiliyim. Bu nedenle bilgisayar çevirisi, bilgisayar destekli çeviri, terminoloji yönetimi, yerelleştirme ve teknik metin yazarlığı gibi alanlara ilgi duyuyorum.

Bu nedenle MT Bölümünde özellikle Çeviri Araçları, Terimbilim, Terim Çalışmaları, Yerelleştirme, Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi gibi dersler veriyorum.

MT Bölümünde görev aldıktan sonra proje faaliyetleri sürdürüyorum. Birkaç altyapı projesinde yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. AB destekli TermTurk projesini (2008-2009) yönettim. Şu anda Köln Uyugulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte TIPPS kısa adıyla, “Terminoloji Bilgi Portalı, Politikalar ve Hizmetler” konulu bir araştırma ve uygulama projesi (2011-2013) yürütüyoruz.

En büyük hayalim, Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünü, ulusal sınırların dışında tanınan, en az 10 dilde nitelikli çevirmen eğitimi veren, mezunlarının kolaylıkla iş bulabildiği öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olarak görmek. Bu amaçla çalışmalarımı sürdürüyorum.